Sản phẩm mới
Sản phẩm nổi bật
CNC 200HC

CNC 200HC

Máy lọc và làm nóng lạnh nước uống. Lọc nước trực tiếp từ nguồn nước thủy cục, uống ngay, không cần đun sôi. Làm nóng lạnh nước đã qua lọc.

CNC 816HC

CNC 816HC

Sử dụng bình lọc CNC TOP hoặc bình nước tinh khiết 20 lít.

CNC 6000BW

CNC 6000BW

Sử dụng bình lọc CNC TOP hoặc bình nước tinh khiết 20 lít.

CNC 816UF / NANO /RO

CNC 816UF / NANO /RO

Máy lọc và làm nóng lạnh nước uống. Lọc nước trực tiếp từ nguồn nước thủy cục, uống ngay, không cần đun sôi .Làm nóng, lạnh nước đã qua lọc.

CNC S101 / NANO / RO

CNC S101 / NANO / RO

Máy lọc và làm nóng lạnh nước uống. Lọc nước trực tiếp từ nguồn nước thủy cục, uống ngay, không cần đun sôi .Làm nóng, lạnh nước đã qua lọc.

CNC 470UF / NANO / RO

CNC 470UF / NANO / RO

Máy lọc và làm nóng lạnh nước uống. Lọc nước trực tiếp từ nguồn nước thủy cục, uống ngay, không cần đun sôi .Làm nóng, lạnh nước đã qua lọc.

Sản phẩm mới nhất
CNC 800S / NANO / RO
Chi tiết

CNC 800S / NANO / RO

Máy lọc và làm nóng lạnh nước uống. Lọc nước trực tiếp từ nguồn nước thủy cục, uống ngay, không cần đun sôi .Làm nóng, lạnh nước đã qua lọc.

CNC 501NN
Chi tiết

CNC 501NN

Lọc nước từ nguồn nước thủy cục đã qua xử lý, không dùng điện.

CNC 4 in 1 UF
Chi tiết

CNC 4 in 1 UF

Lọc nước từ nguồn nước thủy cục đã qua xử lý, không dùng điện.

CNC 315UF / NANO / RO (PHILEO)
Chi tiết

CNC 315UF / NANO / RO (PHILEO)

Máy lọc và làm nóng lạnh nước uống. Lọc nước trực tiếp từ nguồn nước thủy cục. Công nghệ lọc (UF) 4 bước.Làm nóng, lạnh nước đã qua lọc.

CNC 1200BW
Chi tiết

CNC 1200BW

- Sử dụng bình nước tinh khiết 20 lít hoặc bình lọc nước CNC TOP - Làm nóng, lạnh nước uống

CNC 1100BW
Chi tiết

CNC 1100BW

- Sử dụng bình nước tinh khiết 20 lít hoặc bình lọc nước CNC TOP - Làm nóng, lạnh nước uống

Sản phẩm khuyến mãi