Chính sách đổi hàng:

  • Khách hàng có quyền đổi sản phẩm trong vòng 2 ngày kể từ ngày mua hàng, miễn là sản phẩm vẫn còn mới, chưa qua sử dụng, và không bị hư hỏng do lỗi người dùng. Đặc biệt đối với sản phẩm đổi hàng là máy lọc nước và linh kiện lọc nước thì sản phẩm chưa bị vô nước là điều kiện bắt buộc.
  • Sản phẩm đổi hàng phải bằng giá hoặc cao giá hơn sản phẩm trước đó đã mua
  • Đổi hàng đồng nghĩa với việc khách hàng phải chịu chi phí vận chuyển (nếu có) cho sản phẩm được đổi.

Chính sách trả hàng: Không áp dụng