Phương Thức Thanh Toán Chấp Nhận

Tiền mặt: Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại các cửa hàng hoặc thanh toán khi nhận hàng.
Chuyển Khoản Ngân Hàng: Thông tin tài khoản sẽ được cung cấp để thanh toán khi Khách hàng có yêu cầu chuyển khoản ngân hàng.

Đặt Cọc và Thanh Toán Trước:

Để xác nhận đơn hàng, Máy lọc nước CNC có thể yêu cầu khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước tùy theo giá trị sản phẩm mua. Số tiền cần đặt cọc hoặc thanh toán trước sẽ được thông báo cụ thể.

Xác Nhận Đơn Hàng và Thanh Toán Cuối Cùng:

Nếu Khách hàng đặt hàng qua trang web, nhân viên CNC sẽ gọi lại cho Khách hàng để xác nhận đơn hàng và xác nhận phương thức thanh toán, lúc này khách hàng có thể chọn thanh toán chuyển khoản trước hoặc thanh toán tiền mặt/chuyển khoản khi nhận hàng.

Nếu Khách hàng mua hàng trực tiếp tại cửa hàng: Khách hàng có thể thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản công ty.

Bảo Mật Thanh Toán:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin thanh toán của khách hàng thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo mật an toàn và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chấp Nhận và Sửa Đổi:

Việc thực hiện thanh toán sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với chính sách thanh toán này. Chúng tôi có quyền cập nhật và điều chỉnh chính sách này theo quy định pháp luật mà không cần thông báo trước